Länk till Pireva startsida

Pireva bidrar till att Piteå har landets tredje lägsta boendekostnad

Piteå kommun är landets tredje billigaste kommun att leva i, sett från löpande boendekostnader, enligt rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Rapporten sammanställs varje år av Nils Holgersson-gruppen, med representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Enligt rapporten ligger boendekostnaden för Piteå kommun på 292kr/kvm per år, mot rikssnittet på 371kr/kvm. Den höga rankingen beror till stor del på Pireva och systerbolagets PiteEnergis låga taxor.

"Taxorna ska avspegla att varje generation betalar för sig, och på så sätt undviker vi att lämna en ekonomisk och ekologisk skuld för våra barn och barnbarn. Rapporten visar att Piteå ligger på en låg prisnivå i jämförelse med övriga kommuner i landet. Det skapar ett bra utgångsläge för att möta framtida utmaningar och kommande investeringar. Vår ambition framöver är att fortsätta utveckla våra tjänster och säkra vår drift, och med detta kommer kostnader. Samtidigt kommer vi definitivt fortsätta sträva efter att vara en av Sveriges mest effektiva och hållbara aktörer inom våra tjänster för Piteåborna" säger Johan Bäcklin, VD på Pireva.

I undersökningen för rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

 

Rapporten hittas på:

https://nilsholgersson.nu/ (extern länk)