Länk till Pireva startsida

Linda och Anneli har svaret på dina frågor

– Vi får så många olika frågor från våra kunder så man vet aldrig hur en dag kommer att se ut när man går till jobbet. Dessutom är det utmanande och lärorikt, säger Anneli Englund som arbetar i Pirevas kundservicegrupp.
Tillsammans med Linda Fjällström och tre andra kollegor hanterar hon beställningar, felanmälningar och vägleder både privat- och företagskunder i frågor om avfall, vatten och avlopp.
  Anneli och Linda är två välkända röster och ansikten bland våra kunder. De har sammantaget 38 år i Pirevas kundservice (tidigare Renhållningen).
  – Vi har ett omväxlande och roligt jobb med massor av kundkontakter via telefon, e-mail och besök, säger Linda och tillägger: – Att arbeta här kräver bred kunskap i många ämnen, samtidigt som man ska kunna svara på frågor som är på detaljnivå.

Bättre kundservice

Arbetet har förstås förändrats under årens lopp i takt med ny teknik. Från att ta emot beställningar med penna och papper och skicka meddelande via fax, till att idag vara mycket digitaliserat med trafik-, våg- och kundhanteringsprogram där informationen hanteras och lagras. En utveckling som varit nödvändig eftersom återvinningstjänsterna är många fler idag och för att kunderna ska få snabba besked.
  – Lite enklare var det när jag började, säger Anneli. På den tiden hade vi bara en tippavgift på Bredviksberget vilket innebar att oavsett vilket avfall man hade så betalade alla samma avgift.   – Men idag är det förstås olika avgifter för olika typer av avfall och det är sortering som gäller. Det är ju en bra utveckling och det gäller att ha koll då jag ofta ska vägleda kunder som vill sortera sitt avfall på rätt sätt.

Vanligaste frågorna

Pirevas kundservice är stationerad på Bredviksbergets avfallsanläggning.
  – Det är den mest naturliga kundplatsen bland våra anläggningar, säger Linda. Härifrån hjälper vi kunderna med både VA- och avfallsfrågor, sköter beställningstrafiken, väger in företagsavfall på fordonsvågen och säljer säckar, jord och latrinkärl. De vanligaste frågorna handlar om sophämtning, byte av kärl, beställning av containers och slamtömning.

"Lite miljöskadad"

Linda berättar att hon ibland upplever sig "lite miljöskadad av jobbet".
  – Det kan hända att jag är på en affär och hör en röst som jag känner igen. Då försöker jag lista ut vem det är, var den personen jobbar eller om jag nyligen pratat med hen. Kanske känner någon kund igen min röst också om de hör den någon annanstans, och då hoppas jag att de tänker att den hör ihop med en trevlig kundservice på Pireva, skrattar Linda.