Länk till Pireva startsida

Rösta på Lätt att sprida-priset

Pireva är ett av sex bidrag som nominerats till Lätt att sprida-priset 2022! Under veckan har du möjlighet att rösta på oss med vårt bidrag Återvinning Anytime.

Varje år första veckan i oktober anordnar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med bland annat Vinnova och Digitaliseringsmyndigheten, Innovationsveckan för det offentliga Sverige.

En del av Innovationsvecka handlar om att uppmärksamma smarta lösningar som utvecklats och som kan spridas till fler verksamheter. Pireva är ett av de nominerade bidragen till Lätt att sprida-priset med lösningen Återvinning Anytime. 

Du kan se Pirevas bidrag och rösta via länken:

https://innovationsveckan.nu/latt-att-sprida-priset-2022/

Röstning är öppen fram till torsdag 6 oktober kl. 15.00. Vinnaren kommer offentliggöras på fredag den 7 oktober under seminariet Leda för innovation.