Länk till Pireva startsida

Resultatet av Pirevas kundundersökning är här!

Tack alla Pitebor!

Vi har under december månad låtit genomföra en kundundersökning där 150 privatkunder och 50 företagskunder i Piteå kommun har intervjuats via det externa bolaget AQ Analys. Vid intervjuerna ställdes frågor om vad ni tyckter om Pireva som bolag och tjänsterna vi erbjuder.

Nu har vi fått resultatet av kundundersökningen och resultatet visar att Piteås innevånare och företag har ett mycket högt förtroende för oss på Pireva. 

Vi har fått ett NKI-värde (Nöjd Kund Index) på 85, vilket innebär "mycket bra", och det är ett riktigt högt värde på NKI-skalan! Medelvärdet för NKI i kundundersökningar som AQ Analys har genomfört ligger på 76. 

Vi är väldigt tacksamma att ni har tagit er tid att svara på vår kundundersökning! Era åsikter är viktiga för oss och det lägger grunden för vårt fortsatta arbete med att utveckla Pireva och våra tjänster, så att vi kan vara hållbara och prisvärda - både nu och för kommande generationer. 

"Det är alla våra fantastiska medarbetare som har gjort det möjligt för oss att få ett sånt fint resultat som kundundersökningen visar. Deras engagemang för ett hållbart Piteå avspeglar sig i resultatet. Tack till alla pitebor som tagit sig tid att svara på frågorna i intervjun, nu tar vi med oss denna värdefulla feedback i vår utveckling av bolaget framåt" säger Johan Bäcklin, VD på Pireva.


Här ser ni ett diagram som visar det fantastiska resultatet av kundundersökningen i stort: 

Pirevas kundundersökning - resultat


Vi kommer att fortsätta sprida resultatet från kundundersökningen på våra sociala medier, Facebook och Instagram, följ oss gärna där!