Länk till Pireva startsida

Hur källsorterar du?

Vi på Pireva strävar efter att ständigt utvecklas och tillsammans med er vill vi minska vår klimatpåverkan. Därför vill vi med denna enkät undersöka hur vi kan hjälpas åt att skapa ett mer hållbart Piteå. För oss är det viktigt att förstå hur du källsorterar idag för att kunna erbjuda rätt stöd i morgon.

Visste du t.ex att i snitt en tredjedel (33%) av allt innehåll i restavfallet (brännbart) är förpackningar som borde källsorteras. Om dessa hade källsorterats hade de kunna bli nya förpackningar och på så vis spara på användandet av jordens resurser.

Fokus för denna undersökning är hushållsavfall och inkluderar följande:
- Matavfall
- Pappersförpackningar
- Plastförpackningar
- Glasförpackningar
- Tidningar
- Metallförpackningar

Undersökningen är anonym och tar ca 5 minuter att genomföra. Vi vill uppmana att svara ärligt på frågorna.
Klicka på länken så kommer du till enkäten: 

https://bit.ly/kallsorteramera


Tack på förhand!