Länk till Pireva startsida

Elavfall kan lämnas i butiker

När du vill bli av med elektronik eller lampor kan du lämna det antingen på Bredviksbergets återvinningscentral eller i butiker som säljer dessa produkter.
Sedan några år tillbaka har insamlingssystemet av konsument-elektronik kompletteras med krav om att butiker som idag säljer elektronik ska ta emot elavfall enligt en-mot- enprincipen kostnadsfritt. Det innebär att om du som kund köper en produkt har du möjlighet att lämna in en kasserad och förbrukad produkt med samma funktion på försäljningsstället.

Stora butiker med en försäljningsyta större än 400m² för elektronik ska även kostnadsfritt ta emot alla typ och mängd konsument-elutrustning som är mindre än 25 cm.

Producentansvar med butiksinsamling för lampor och viss belysningsarmatur har funnits sedan år 2000. Det innebär även att alla typer av lampor ska tas emot av butiker som är återförsäljare utav dessa produkter.

För mer information besök El-kretsens hemsida.