Länk till Pireva startsida

Tömningsintervall av matavfall

Från och med vecka 44 töms kärlet för matavfall var fjärde vecka för dig som bor i villa.
Mellan vecka 44-11 är tömningsintervallen var fjärde vecka för kärlet med matavfall och mellan vecka 12-43 är tömningsintervallen varannan vecka.   

 

Matavfallskärlet töms oftare under sommahalvåret för att undvika problem med lukt och småkryp i kärlet. Då dessa problem inte uppstår under vinterhalvåret töms avfallkärlet istället var fjärde vecka.