Länk till Pireva startsida

Tömning av matavfallskärlet varannan vecka

Från och med vecka 12 töms kärlet för matavfall varannan vecka för dig som bor i villa.
Mellan vecka 12-43 ändras tömningsintervallen för kärlet med matavfall (brunt) till att tömmas varannan vecka. Matavfallskärlet töms oftare under sommahalvåret för att undvika problem med lukt och småkryp i kärlet. Då dessa problem inte uppstår under vinterhalvåret töms avfallkärlet var fjärde vecka mellan vecka 44-11.