Länk till Pireva startsida

Driftstörning i Jävre

Vi installerar nu en mätpunkt för att få bättre mätning av dricksvattnet till Jävre. Arbetet kommer medföra ett driftavbrott under torsdag eftermiddag den 7/12 kl. 13:30 till 16:30.
Pireva arbetar löpande med att säkra tillgången till dricksvatten och minska tiden för avbrott på vattenledningsnätet i framtiden. Som en del i detta arbete installerar vi fler mätpunkter på vattenledningsnätet för att snabbare kunna få indikation på vattenläckor och även kunna hitta mindre läckage i vattenledningsnätet.
 
Vi installerar nu en mätpunkt för att få bättre mätning av dricksvattnet till Jävre. Arbetet kommer medföra ett driftavbrott under torsdag eftermiddag den 7/12 kl. 13:30 till 16:30.
 
Om möjligt; tappa upp vatten i förväg för de behov som kan uppstå under avbrottet.
 
I samband med påkopplingen av vattnet efter installationen kan det förekomma missfärgat vatten i området. Detta beror på att järn och mangan rivs loss från ledningarna när vattenflödet förändras. Du som får missfärgat vatten uppmanas att spola ur ledningarna genom att öppna en kallvattenkran och låta den rinna i minst 10 minuter eller till dess att vattnet är klart igen. 
 
Har du några frågor om driftstörningen är du välkommen att kontakta vår kundservice på tel. 0911-931 00 (efter kontorstid tel. 0911-931 90).