Länk till Pireva startsida

Nu är byggnationerna på Bredviksberget igång!

Pireva planerar att utveckla och effektivisera Bredviksbergets återvinningscentral genom en ombyggnation som förväntas dra igång under vecka 38. Målet med ombyggnationen är att öka säkerheten, få ett smidigare trafikflöde, högre kapacitet och mindre köer. Detta banar sedan väg för satsningen "Återvinning Anytime", vars vision är att anläggningen ska vara tillgänglig dygnet runt, året om för privatpersoner.

”Vi är väldigt glada att nu kunna starta arbetet med utvecklingen av Bredviksbergets. Detta projekt är ett av Pirevas strategiskt viktiga uppdrag med att skapa ökad tillgänglighet och ökad kundservice för kommuninnevånarna” säger Johan Bäcklin, VD för Pireva.

 

Förändringar på anläggningen
En ny infart för tunga fordon tas i bruk för att separera tung och lätt trafik. Detta för att öka säkerheten för både besökare och anställda. Den nya infarten kommer även att underlätta för företagskunder. Återvinningsrampen kommer att förlängas och få fler behållare så att fler besökare kan sopsortera samtidigt och därmed öka kapaciteten och minska eventuell väntetid.


Körmönstret
kommer att förändras så att man kan kasta sitt avfall utan att behöva passera alla stationer. Det blir även enklare att ta sig ut från anläggningen när man är klar. Detta kommer att leda till ett smidigare flöde. Tack vare det nya körmönstret kommer dessutom eventuell köbildning att förflyttas in på anläggningen istället för att vara ute på Bonäsvägen.


"Alla förändringar görs för att öka tillgänglighet, kapacitet och säkerhet för våra besökare. Piteåborna kan eventuellt komma att uppleva lite störningar under själva ombyggnationen, men det kommer att vara ett gigantiskt lyft för besökarna när ombyggnationerna är klara".
Säger verksamhetsutvecklare Kjell Lundholm


Pireva utvecklar samarbetet med återvinningsmarknaden Repris.
En ny byggnad dedikerad för återbruk kommer att byggas på anläggningen. Den kommer att bemannas av personal från Repris. Där kommer Piteåborna att kunna lämna saker som någon annan kan ha nytta av, allt för mer återbruk och mindre avfall.


Ombyggnationen banar väg för projektet Återvinning Anytime

Mot våren drar projektet Återvinning Anytime igång. Visionen är att Bredviksberget ska vara tillgängligt för privatpersoner i Piteå – Dygnet runt, året om. Tanken är att man besöker anläggningen när som helst på dygnet, "blippar" in sig med sitt körkort eller en app och sedan sorterar sitt avfall.


"Ibland är det svårt att få ihop livspusslet och pricka in öppettider, så vår vision med Återvinning anytime är att Piteåborna ska kunna checka in på Bredviksbergets återvinningscentral själva och återvinna när som helst på dygnet.” säger återvinningschef Johanna Lundström