Länk till Pireva startsida

Karaktärisering för deponiavfall

Karaktärisering för deponiavfall

För avfall som ska deponeras krävs en skriftlig deklaration, en så kallad grundläggande karaktärisering. Det är en beskrivning av bland annat innehåll, ursprung och klassning av avfallet. Den ska upprättas av avfallsproducenten och granskas av oss som tar emot avfallet. 


I vanliga fall räcker det med att kunden fyllt i en blankett som beskriver avfallet och sedan gäller karaktäriseringen löpande för den kunden och det avfallet. Men i vissa specifika fall kan det krävas upprepade deklarationer eller kemiska analyser. Gemensamt gäller det att blanketten ska vara ifylld och klar i god tid före deponering för att undvika problem när lastbilen kommer till vågen.


Observera att kravet på karaktärisering bara gäller avfall som ska läggas på deponin.

Avfall som lämnas till oss för sortering, förbränning eller återvinning. som till exempel trä och brännbart – behöver inte en skriftlig deklaration. 


Blankett för karaktärisering av avfall som ska deponeras
.

Kontakta oss om det uppstår frågor när du ska fylla i den.

 

Har du utsorterad deponirest från bygg och rivningsavfall? Här finns exempel på hur den blanketten kan fyllas i. Kontrollera dock att förslaget verkligen stämmer med ditt avfall:
Exempel bygg och rivning deponi.

Har du utsorterad asbest från bygg och rivning? Här finns exempel på hur den blanketten kan fyllas i. Kontrollera dock att förslaget verkligen stämmer med ditt avfall:
Exempel asbest från rivning.