Länk till Pireva startsida

Ändrade sophämtingsdagar under jul- och nyårsveckan

Vi arbetar i skift

Jul- och nyårshelgen infaller på vardagar vilket påverkar sophämtningen. Vi ska hämta avfall på färre dagar än vanligt och det innebär att ert företag kan få tömning av containers, växelflak eller avfallskärl på en annan veckodag än normalt.
Företag som har regelbunden tömning av containers eller växelflak kommer få dessa tömda under vardagar vecka 52 och 1. 
 
Flerfamiljshus och verksamheter som har kärl kommer att få sophämtning på måndag-fredag 25-29/12 (vecka 52), samt tisdag-fredag 2-5/1 (vecka 1). Ställ ut kärlen som vanligt och låt stå tills de blivit tömda. 
 
Har du några frågor om de ändrade sophämtningsdagarna eller speciella önskemål om tömning kan du kontakta Pirevas kundservice.