Länk till Pireva startsida

Mjukt vatten skonar miljön

Vattnet i Piteå är mjukt vilket innebär att vi som konsumenter kan vara sparsamma med att dosera tvätt- och diskmedel.

Tvättmedel löddrar mer i mjukt än i hårt vatten. Doserar vi mindre mängder tvättmedel minskar vi belastningen på avloppsreningsverket samtidigt som det blir en mindre påverkan på vår närmiljö. 

Följ doseringsanvisningen på disk- och tvättmedelspakerten för mjukt vatten, då minskar du din egen förbrukning av olika tvättmedel.