Länk till Pireva startsida

Lovisa gillar jobbet på Bredviksbergets ÅVC

Arbetar man på sorteringsrampen måste man vara stresstålig och lugn då tempot är högt

Så säger Jörgen Ohlson, renhållningsarbetare på Bredviksbergets ÅVC, som tillsammans med Lars Hjelm hjälper kunderna att ha koll på att avfallet sorteras rätt. Jörgen och Lars är kända ansikten för de pitebor som återkommande besöker återvinningscentralen. Vid anläggningens ramp kan privatpersoner bl.a. sortera brännbart avfall, metall, trä, rest- och grovavfall, wellpapp, ris samt trädgårdsavfall. Vid en intilliggande mottagningsstation sker ett viktigt arbete med att ta hand om miljö- farligt avfall. – Vi har ett bra jobb, framför allt under sommaren, eftersom vi får vara utomhus. Och vi tycker att vi har ett fint system för att sortera och ta hand om det avfall som kommer hit, säger de unisont.

Händelserikt
På sommaren är anläggningen en populär mötesplats för privatpersoner, och den besöks dagligen av mer än 500 bilar. Måndag är veckans intensivaste dag, en följd av att många privatpersoner städat och rensat sin fastighet under helgen. Måndag är också den dag då anläggningen har extra kvällsöppet. Detta för att ge dem som arbetar dagtid möjlighet att lämna sitt avfall. Lars Hjelm och kollegan Jörgen Ohlson gillar sitt arbete, inte minst för kontakten med alla besökare som kommer till Bredviksbergets ÅVC. – Varje arbetsdag händer det något nytt som gör jobbet omväxlande och roligt.

Sortering - kärnan i arbetet
På återvinningscentralen består det huvudsakliga arbetet av att sortera avfall och hjälpa kunder genom att svara på frågor samt lösa problem. Tiden på rampen är begränsad eftersom det även ingår andra uppgifter. Olika behållare ska tömmas, bl.a. behållare med elektriska prylar, lampor och batterier. Personalen svarar även för reparationer och underhåll på anläggningen. – En stor del av vår arbetstid går åt till att korrigera avfall som hamnat i fel behållare på rampen. Därför är det till stor hjälp att besökarna frågar oss så att avfallet hamnar rätt, säger Lars Hjelm.

Kundservice
Idag finns också Pirevas kundservice placerad på Bredviksberget. Förutom att att ta emot kundsamtal om VAoch renhållningsfrågor ansvarar personalen för försäljning av latrinkärl och säckar samt sköter fordonsvågen. Vid vågen registreras det avfall som kommer in via företag. – Att kundservice numera sköter vågen har underlättar vårt arbete, konstaterar Lars.