Länk till Pireva startsida

Extratömning av enskilda avlopp under sommaren

När slambrunnen eller avloppstanken blir full så går det bra att beställa en extratömning.

Kontakta Pirevas kundservice på tel. 0911-931 00, då ser vi till att du får din slambrunn eller tank tömd.

Det särskilt viktigt att du som beställer en tömning av din brunn eller tank ser till att det finns en framkomlig väg till tömningsstället, dvs att inga fordon eller andra hinder står i vägen för vår bil. Då blir det lättare för våra chaufförer att utföra tömningen av din slambrunn/tank.