Länk till Pireva startsida

Förstå din faktura

Här hittar du uppgifter om din faktura som ska göra det lättare för dig att förstå innehållet i den. Följande exempel visar en faktura för ett villahushåll med abonnemang för brännbart kärl på 190 liter och matavfallskärl på 140 liter, samt abonnemang för vatten och avlopp.

 

Allmänna uppgifter

Faktura

A. Faktura och OCR-nummer anges vid betalning på annat sätt än med bifogat inbetalningskort. Här hittar du även kundnummer som du behöver för att logga in på Mina sidor.

B. Namn och adressuppgifter på dig som fastighetsägare. Är ni två personer som står som ägare på fastigheten ska det stå två namn.
C. Kontaktuppgifter till oss ifall du har några frågor om din faktura eller annan fråga som berör vår verksamhet.

 

Vatten & Avlopp

D. Grunduppgifter med vilket nummer på vattenmätaren som fakturan berör, uppskattad årsförbrukning av vatten, senaste avläsningsdatumet av vattenmätaren, samt vilken beräknad total årskostnad din fastighet har för vatten & avlopp.

E. Fast avgift för vatten & avlopp som delbetalas månadsvis, varannan månad eller kvartalsvis beroende vilken intervall du har valt på fakturan.
F. Avgift för den beräknade förbrukningen av vatten som din fastighet har. Förbrukningsavgiften räknas fram utifrån föregående års förbrukning. I samband med avläsningen av vattenmätaren görs en avräkning eller uppräkning av den beräknade årsförbrukningen på vatten. På den följande fakturan görs en avstämning av vattenförbrukningen och då regleras avgiften för innevarande år.

Renhållning

G. Grundavgift för din fastighet, Varierar beroende på om det är en villa, flerfamiljshus, fritidshus eller verksamhetslokal. Renhållningsavgiften delbetalas månadsvis, varannan månad eller kvartalsvis beroende vilken intervall du har på fakturan.
H. Avgift för hämtning, tömning och behandling av matavfall och brännbart avfall.

I. Belopp inklusive moms att betala till oss för den angivna betalningsperioden. Du som betalar din räkning via autogiro ser texten ”Regleras via autogiro”. Om fakturabeloppet är negativt ser du en text ovan som visar om beloppet kommer att återbetalas direkt eller läggas till godo på nästa faktura.