Länk till Pireva startsida

Pågående projekt

Ett prioriterat arbetet för oss på Pireva är att på ett säkert sätt tillverka och leverera vatten, samt ta hand om avloppsvatten från hushållen. För det krävs det årliga investeringar i att byta ut vatten- och avloppsledningar, förbättra driften på våra anläggningar och utvidga ledningsnätet.

Pireva har en plan där vi arbetar med att byta ut delar av ledningsnätet för att på ett säkert sätt kunna leverera ett vatten av god kvalité. I flertalet av våra projekt samarbetar vi med olika entreprenörer och Piteå kommuns avdelning för teknik och gator. I vårt samarbete med Piteå kommun så passar vi på att byta ut vatten och avloppsledningar när de åtgärdar eller bygger om en väg.

En ständigt pågående process hos Pireva är att tillmötesgå den efterfrågan som finns från enskilda fastighetsägare, företag och vattenföreningar som vill koppla på sig på det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Där arbetar vi med att tillgodose det kapacitetsbehov som finns genom att ändra och bygga ut ledningnätet så det klarar av att levera den mängd vatten som nya fastigheter kräver.

I rubrikerna nedan kan du ta del av olika investeringsprojekt som vi har på gång och som berör vatten och avlopp.

Nytt verksamhetsområde Hemlunda - Vitsand

ContentLink
Hemlunda
ContentGuid
f9622f88-66d5-49ce-a216-a7d3106ca033
ContentGroup
IsReadOnly
ContentLink
Vitsand
ContentGuid
7d447333-cbba-47f6-a754-34f18ea62d6e
ContentGroup
IsReadOnly