Länk till Pireva startsida

Invasiva växter

Invasiva växter skall sättas i dubbla sopsäckar när de tas från backen. Blöt växterna i säcken, då startar förruttnelsen. Tänk på att man inte får frakta växterna på öppet släp för då sprids det på vägen. När du kommer till Bredviksbergets ÅVC sätts det i invasiva arter som sedan fraktas i försluten container till Boden för förbränning. Om du är osäker på frakten eller var du ska slänga det, kontakta oss.