Länk till Pireva startsida

Hälsocentral

Sprutor, kanyler och insulinpennor lägger man i en särskild kanylbehållare som hälsocentralen tillhandhållare. Full behållare lämnas sedan in på närmaste hälsocentral.