Länk till Pireva startsida

Gröna kärlet hemma vid fastigheten

Brännbart avfall lägger du i en påse innan den lämnas i det gröna kärlet vid din fastighet.