Länk till Pireva startsida

Tidningar och returpapper

Bild, sorteringskategori

Producenterna  som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller förpackad vara ansvarar enligt nationell lag för att förpackningar samlas in så att materialet ska kunna återvinnas. Producenterna har bildat ett företag Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FtiAB) som sköter insamlingen och återvinner förpackningar. När vi köper en vara på en affär går några ören av priset till FtiAB. Den ersättning som konsumenten betalar finansierar återvinning och insamlingen av förpackningar via återvinningsstationer i hela Sverige.
 
Exempel på tidningar och returpapper: tidningar, reklamblad, broschyrer, skrivpapper, kataloger. Bland tidningar ska man inte lägga klisterlappar, kuvert, och pärmar. Dessa ska lämnas i kärlet för brännbart avfall.
 
Återvinning
Tidningarna skickas till Holmens pappersbruk i Norrköping där de blir pappersfiber igen. Där blöts de upp med vatten så att de blir ny pappersmassa. Det återvunna materialet blandas med ny massa och används för tillverkning av nytt papper och då framförallt kopieringspapper.

Återvinningsstation i din närhet
I särskild behållare i soprum om sådan finns