Länk till Pireva startsida

Läkemedel

Bild, sorteringskategori

För läkemedel är det ett nationellt producentansvar. Det innebär att alla apotek är skyldiga att ta emot läkemedelsavfall och se till att det tas omhand på ett miljömässigt bra sätt. Läkemedel kan ställa till med stor skada i naturen och därför är det viktigt att du samlar in dessa och lämnar ifrån dig dina överblivna läkemedel till apoteket.

Apoteket