Länk till Pireva startsida

Åter till butik

Bild, sorteringskategori

Producenterna har ett nationellt uppdrag att ta tillbaka uttjänta produkter och återvinna dem . Som konsument kan du lämna in dina uttjänta produkter på butiker som har försäljning av dem. I nästa skede hämtar producenterna produkterna/avfallet från butiken och för dem till behandlingsanläggningar som ser till att de återvinns.
 
Exempel på produkter åter till butik: Bildäck på fälg. 

Till butik som säljer sådana varor