Länk till Pireva startsida

(Endast Pirevas personal) Mallar vid driftstörningar

Pireva.Texter vid vattenläckor

Med anledning av en vattenläcka kommer det att ske störningar i vattenleveransen i nedanstående område samt eventuellt intilliggande område.

Driftstörning Vattenläcka 
Område   
Datum   
Tid   
Status Felsökning pågår
Reparstionsarbete pågår 
Senast uppdaterad Kl. 
  Om möjligt; tappa upp vatten i förväg för de behov som kan uppstå

Efter en driftstörning kan det förekomma missfärgat vatten i området. Detta beror på att järn och mangan rivs loss från ledningarna när vattenflödet förändras. Du som får missfärgat vatten uppmanas att spola ur ledningarna genom att öppna en kallvattenkran och låta den rinna i minst 10 minuter eller till dess att vattnet är klart igen. 

Har du några frågor om driftstörningen är du välkommen att kontakta vår kundservice på tel. 0911-931 00 (efter kontorstid tel. 0911-931 90). 

 

Ingen planerad driftstörning på ledningsnätet

Vid eventuellt planerat arbete som kan påverka driften av vattenledningsnätet kommer vi att uppdatera det på denna sida. 

Text när det inte är någon driftstörning
För tillfället har vi inga akuta driftstörningar. Läs nedan om planerade och pågående VA-arbeten som kan påverka olika områden i Piteå.  

 

Text när vattenläcka uppstår och den ej är lokaliserad 

Senast uppdaterat: kl. XX.XX
Det har uppstått en vattenläcka i Hortlax. Hela Hortlax med omnejd är för närvarande utan vatten. Arbetet med att lokalisera platsen för vattenläckan pågår. Om någon i Hortlax upptäcker en ovanligt stor vattenansamling i markområde eller dike uppmanar vi er att meddela detta till vår kundservice på tel. 0911-931 00 (efter kontorstid tel. 0911-69 62 00). 

Vi återkommer löpande här på hemsidan med mer information. Har du frågor om läckan är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0911-931 00.

 

Text när vattenläckan är lokaliserad och/eller när den repareras 

Vattenläcka i Hortlax lördag 14 februari 

Senast uppdaterat: kl. XX.XX

Det har uppstått en vattenläcka i Hortlax. Den är lokaliserad till Hortlaxvägen XX och arbetet med att reparera den trasiga vattenledningen har påbörjats. 

Boende utefter Hortlaxvägen XX – XX och vid XX gatan kommer att (kan komma att) bli/vara helt utan vatten under tiden då reparationsarbetet pågår. 

Om reparationsarbetet går som planerat beräknas vattnet vara tillbaka ungefär kl. XX.XX. Denna tid kan dock ändras om något oförutsett inträffar. 

Från och med xxxxx kommer en vattentank att finnas utställd vid Hortlaxgårdens entré där berörda hushåll kan hämta dricksvatten. 

Med anledning av vattenläckan kan det förekomma missfärgat vatten i Hortlax med omnejd. Detta beror på att järn och mangan rivs loss från ledningarna när vattenflödet förändras. Du som får missfärgat vatten uppmanas att spola ur ledningarna genom att öppna en kallvattenkran och låta den rinna i minst 10 minuter eller till dess att vattnet är klart igen. 

Vi återkommer löpande här på hemsidan med mer information. Har du frågor om läckan är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0911-931 00.

 

Text när vattenläckan är reparerad 

Vattenläckan i Hortlax är reparerad! 

Vattenläckan som uppstod på lördagmorgonen vid Hortlaxvägen är reparerad. Vattentanken som stod uppställd vid Hortlaxgården är borttagen. 

Vattenläckan upptäcktes kl 7.00 lördag den 14 februari och berörde 25 fastigheter. Under tiden för reparations var vattnet avstängt för dessa fastigheter. Ungefär kl. XX.XX på lördagkväll hade alla fått tillbaka vattnet i ledningarna. 

När vattnet återigen släppts på i ledningarna kan det förekomma missfärgat vatten i Hortlax med omnejd. Detta beror på att järn och mangan rivs loss från ledningarna när vattenflödet förändras. Du som får missfärgat vatten uppmanas att spola ur ledningarna genom att öppna en kallvattenkran och låta den rinna i minst 10 minuter eller till dess att vattnet är klart igen. 

Har du frågor om vattenläckan i Hortlax är du välkommen att kontakta vår kundservice på tel. 0911-931 00.

 

Text vid planerade underhållsarbeten på ledningsnätet

 

 

Begränsad vattenleveransen till Roknäs torsdag 13 december

Med anledning av ett underhållsarbete kommer det att ske störningar i vattenleveransen i nedanstående område samt eventuellt intilliggande område.

Driftstörning Begränsad vattenleverans och lågt tryck i ledningarna 
Område  Från Roknäsvägen 330 och upp till Stockbäcken och Vändnäset 
Datum  13 december 
Tid  kl. 7-16 
Status  
Senast uppdaterad  
  Tappa upp vatten i förväg för de behov som kan uppstå

Efter en driftstörning kan det förekomma missfärgat vatten i området. Detta beror på att järn och mangan rivs loss från ledningarna när vattenflödet förändras. Du som får missfärgat vatten uppmanas att spola ur ledningarna genom att öppna en kallvattenkran och låta den rinna i minst 10 minuter eller till dess att vattnet är klart igen. 

Har du några frågor om driftstörningen är du välkommen att kontakta vår kundservice på tel. 0911-931 00. 

 

Avbrott i vattenleveransen till Hortlax Måndag 10 februari! 

Måndag den 10 februari mellan kl 23.00-06.00 genomförs ett reparationsarbete på en huvudledning för vatten i anslutning till Lillån i Hortlax. 

Under tiden för reparationsarbetet kommer vattnet att vara avstängt till hela Hortlax. Vattnet beräknas vara tillbaka kl. 06.00 på tisdagmorgon. 

Boende i Hortlax uppmanas att förbereda sig genom att tappa upp vatten i förväg för det behov som kan uppstå under natten. 

Från och med kl. XX.XX kommer en vattentank att finnas utställd vid Hortlaxgårdens entré där berörda hushåll kan hämta dricksvatten. 

När vattnet återigen släpps på i ledningarna kan det förekomma missfärgat vatten i Hortlax med omnejd. Detta beror på att järn och mangan rivs loss från ledningarna när vattenflödet förändras. Du som får missfärgat vatten uppmanas att spola ur ledningarna genom att öppna en kallvattenkran och låta den rinna i minst 10 minuter eller till dess att vattnet är klart igen. 

Har du några frågor om avbrottet i vattenleveransen till Hortlax är du välkommen att kontakta vår kundservice på tel. 0911-931 00.

 

Text vid spolningsarbeten  

Spolningsarbete på vattenledningsnätet i Hortlax Onsdag 27 juni!

Onsdag den 27 juni mellan kl. 03.00-05.00 genomförs ett spolningsarbete på en huvudledning för vatten i anslutning till Dammbrovägen i Hortlax. 

Under tidpunkten för spolningsarbetet mellan kl. 03.00-05.00, uppmanar vi boende i Hortlax att undvika att slå på och använda vattnet mer än nödvändigt.   

Efter spolningsarbetet kan det förekomma missfärgat vatten i Hortlax med omnejd. Detta beror på att järn och mangan rivs loss från ledningarna när vattenflödet förändras. Fastighetsägare som drabbas av missfärgat vatten uppmanas att spola ur ledningarna genom att öppna en kallvattenkran och låta den rinna i minst 10 minuter eller till dess att vattnet är klart igen.  

Har du några frågor om spolningsarbetet på Dammbrovägen i Hortlax är du välkommen att kontakta vår kundservice på tel. 0911-931 00.

 

 Text vid akut vattenavbrott 

Just nu: Avbrott i vattenleveransen till Blåsmark och Hemmingsmark

Senast uppdaterat: kl. 09.40

Hela Blåsmark och Hemmingsmark med omnejd är för närvarande utan vatten. 
Arbetet med att lokalisera orsaken till avbrottet pågår.

Vi återkommer löpande här på hemsidan med mer information. Har du frågor om vattenavbrottet är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0911-931 00.

 

Just nu - Avbrott i vattenleverans Långnäs

I samband med reparation på ledningsnätet har det uppstått ett oplanerat avbrott i vattenleveransen till Långnäs. Störningen beräknas avhjälpt inom kort. Om allt går som planerat väntas vattnet åter i ledningarna före kl. 13 idag.

 

 

Text vid klorering  

Klorering av vattnet i Koler med start onsdag 8 augusti 

Onsdag den 8 augusti påbörjas klorering av vattnet i anslutning till Koler. Det innebär att det kan förekomma en viss smak av klor i dricksvattnet under de kommande veckorna. Dricksvattnet kan användas som vanligt.

Har du några frågor om kloreringen av vattnet i Koler är du välkommen att kontakta vår kundservice på tel. 0911-931 00

 

Text vid kokning av vatten  

Vattnet i Koler ska kokas

Senast uppdaterat: 2018-08-16 kl. 10.45
En vattentank med dricksvatten till boende finns uppställd vid Gamla affären i Koler.

Senast uppdaterat: 2018-08-15 kl. 15.45
En vattentank med dricksvatten till boende kommer att finnas uppställd vid Gamla affären i Koler från kl. 17.00.

Senast uppdaterat: 2018-08-15 kl. 13.30
Abonnenter i Koler uppmanas att koka vattnet innan man använder det till mat och dryck.

Kokning ska ske till dess att vi på Pireva återkommer med information om att godkända vattenprover finns.

I vår egenkontroll har vi idag fått svar på ett dricksvattenprov från Koler med bedömningen otänligt beroende på för hög halt koliforma bakterier.

Koliforma bakterier är i första hand ett tecken på ovidkommande vatten som kan innebära ökad risk för vattenburen smitta. Därför bedöms det som otjänligt till dess halterna rättats till.

För närvarande pågår extra rengörings- och desinfektionsåtgärder och vi återkommer vartefter med mer information här på hemsidan.

 Läs mer om kokning här  

 

Spolningsarbete Norrfjärden 10 oktober

Under kvällen spolas vattenledningarna på Smedgatan vilket kan orska missfärgat vatten i området. Detta beror på att järn och mangan rivs loss från ledningarna när vattenflödet förändras. 

Observera att kokningsrekommendationen enligt nedanstående inlägg endast gäller för abonnenter på Smedgatan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Du som får missfärgat vatten uppmanas att spola ur ledningarna genom att öppna en kallvattenkran och låta den rinna i minst 10 minuter eller till dess att vattnet är klart igen. 

 

(Anmälan för driftinfo)

<iframe src="https://se.sms-service.dk/iFrame/subscription?customerId=96b09611-d2dd-46f5-9722-eadd0a24bbd2&showLandline=1" width="100%" height="550"></iframe>