Länk till Pireva startsida

Trädgårdsavfall

Bild, sorteringskategori

Gräs och löv är fint trädgårdsavfall som kan komposteras och användas igen till jord och mull i trädgården. Ris, kvistar och grenar är grovt trädgårdsavfall som samlas in separat för att kunna utvinnas till energi.
 
Exempel på fint trädgårdsavfall:
gräs, löv, mossa, samt småris.

Detta återvinner vi till kompostjord på Bredviksbergets avfallsanläggning. 
 
Exempel på grovt trädgårdsavfall: ris, grenar, stammar, kvistar från träd och buskar.

Detta krossas för att sedan skickas vidare till energiåtervinning.

Bredviksbergets ÅVC
Mobila ÅVC