Länk till Pireva startsida

Farligt avfall

Bild, sorteringskategori

Farligt avfall är precis som det låter ett avfall som kan påverka vår miljö och förgifta människor, djur och natur ifall det hanteras på felaktigt sätt. Därför får farligt avfall aldrig läggas i det vanliga avfallet utan ska alltid lämnas till korrekt insamlingställe. 
 
Exempel på farligt avfall: Olja, bensin, lösningsmedel, målarfärg, bekämpningsmedel, hushållskemikalier
 
Återvinning
Farligt avfall mellanlagras hos Pireva för att sedan skickas iväg för återvinning, destruktion eller slutförvaring beroende på avfallets egenskap.

Bredviksbergets ÅVC
Mobila ÅVC
Hämtning via Miljöbilen vår- och höst