Länk till Pireva startsida

Avfall till ÅVC

Bild, sorteringskategori

Det här är avfall som inte hör till någon av de andra kategorierna och det kan lämnas till oss på Bredviksbergets ÅVC.

Exempel på ÅVC-avfall:
Byggavfall, fönster, dörrar, stubbar, grus, sten, jord, döda djur, latrin i hink.

Asbest ska vara inplastad när det kommer och lämnas i den särskilda asbestcontainern på Bredviksbergets ÅVC. Om asbest kommer i en container ska denna vara täckt. 


Återvinning
När du kommer till Bredviksbergets ÅVC ska du sortera och lämna avfallet på rätt ställe beroende på vilket avfall det är. Därifrån tar vi hand om det och för det vidare till materialåtervinning, energiåtervinning eller i sista hand deponering. Allt beror på vilket material avfallet består av. 
 
Se karta över vilka avlämningsställen vi har på Bredviksbergets ÅVC

Bredviksbergets ÅVC
Mobila ÅVC