Nyhetsbrev

I nyhetsbrevet Droppen & Bladen som skickas ut till alla hushåll i början av juni kan du läsa aktuell information från Piteå Renhållning & Vatten.

I nyhetsbrevet träffar du Lars och Jörgen som arbetar på Bredviksbergets ÅVC, samt att du får reda på mer om sortering på fritidsområden och sommarens VA-arbeten och mycket annat. Håll utkik efter nyhetsbrevet i din brevlåda eller läs det här nedan.

Läs mer i nyhetsbrevet

När matavfallspåsarna tar slut

Bild; MatavfallskärlTill dig som bor i villahushåll 
När matavfallspåsarna tar slut för ett villahushåll får du nya genom att fästa en tom påse i handtaget på baksidan av bruna kärlet (se bild). Se till att fästa påsen väl synligt i mitten på handtaget. Nästa gång sopbilen tömmer kärlet för matavfall lämnar chauffören en ny omgång med 160 påsar på locket till kärlet. Du kan även hämta nya påsar hos vår kundservice på Bredviksbergets avfallsanläggning.

Till dig som bor i hyreshus
När matavfallspåsarna tar slut kontaktar du din hyresvärd eller fastighetsskötare som ska tillhandahålla påsar till dig som hyresgäst.

För mer information läs här

 

Avlopp

Hösttömning av enskilda avlopp har påbörjats

Bild;slambilFrån vecka 34 påbörjades hösttömningen av slambrunnar och avloppstankar. Tömningen sker områdesvis enligt upprättade tömningslistor.
  
Du som får din brunn eller tank tömd i höst tänk på att se till att det finns en framkomlig väg till tömningsstället för slamtömningsfordonet. 

För mer information och frågor om tömning av enskilda avloppsanläggningar kontakta vår kundservice på tel. 0911-931 01.

Information

Grön Rutt snart på Strömnäs och Holmen

Bild;Grön ruttGenom att samordna placeringen av sopkärl och postlådor på ena sidan av vägen skapas en Grön Rutt där vi tillsammans med fastighetsägare tar ett stort steg för en bättre miljö och ökad trafiksäkerhet. I samarbete med Posten och Piteå kommun arbetar Piteå Renhållning & Vatten med att införa en Grön Rutt i hela kommunen.

Under hösten kommer Grön Rutt att införas på Strömnäs, Holmen, Heden och i centrala Öjebyn. Fram till idag har mer än 6 100 villahushåll införlivats med en Grön rutt. Arbetet fortsätter under 2016 då Annelund, Backen, Klubbgärdet och Infjärden får en Grön Rutt.  

Här kan du läsa mer om Grön Rutt

 


Öppettider

Bredviksbergets Avfallsanläggning:

Måndag             kl 7.00-20.00
Tisdag-fredag    kl 7.00-15.45 

Extra öppethållande:

Söndag 27/9      kl 9.00-13.00

Nyttiga länkar


Sorteringsguide
Pirevas miljöalmanacka
Tömningsschema
Vatten och avlopp - Hemlunda
 
Felanmälan
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn