Sortering av avfall

 
Bild: Avfall

Glödlampan, nagellacket och diskborsten vart hör den hemma? Att sortera avfall rätt är inte alltid så lätt. Avfall som man kanske stöter på någon gång då och då kan vara svårt att sortera och lämna på rätt ställe.

I vår detaljerade sorteringsguide från A-Ö som finns här på hemsidan får du reda på var de flesta av våra hushållavfall ska lämnas. Avfall som sorteras ut på rätt sätt går till återvinning , vilket skapar stor miljönytta - för alla.

Besök sorteringsguide A-Ö

Välkommen återvinning!

Bild; Bredviksbergets ÅVCPå Bredviksbergets återvinningscentral kan privatpersoner och företag lämna sitt sorterade avfall på bilrampen eller mottagningsstationen för farligt avfall. Anläggningen håller öppet under alla helgfria vardagar.

Öppettider 

Måndag          kl 7.00-20.00
Tisdag-fredag kl 7.00-15.45
 
Genom att noggrant lasta avfallet på släpvagnen i den ordning som sorteringsstationer och behållare ligger går det snabbare att lossa avfallet på plats på bilrampen.

Läs mer om ordningen på mottagningsstationerna
 

Senaste nytt

När matavfallspåsarna tar slut

Bild;MatavfallskärlTill dig som bor i villahushåll
När matavfallspåsarna tar slut för ett villahushåll får du nya genom att fästa en tom påse i handtaget på baksidan av bruna kärlet (se bild). Se till att fästa påsen väl synligt i mitten på handtaget. Nästa gång sopbilen tömmer kärlet för matavfall lämnar chauffören en ny omgång med 160 påsar på locket till kärlet. Du kan även hämta nya påsar hos kundtjänst på Bredviksbergets avfallsanläggning.

Till dig som bor i hyreshus
När matavfallspåsarna tar slut kontaktar du din hyresvärd eller fastighetsskötare som ska tillhandahålla påsar till dig som hyresgäst.

För mer information läs här

 

Information

Hösttömning av enskilda avlopp

Bild;slambrunnHösttömning av slam-brunnar och avlopps-tankar har påbörjats
och pågår fram till 
30 November månad. Tömningen sker områdesvis enligt upprättade tömningslistor.

Du som får din brunn eller tank tömd i höst tänk på att se till att det finns en framkomlig väg till tömningsstället för slamtömnings-fordonet.

För mer information och frågor om tömning av enskilda avloppsanläggningar kontakta vår kundservice på tel. 0911-931 01.

Öppettider

Bredviksbergets Avfallsanläggning:

Måndag              kl 7.00-20.00
Tisdag-fredag     kl 7.00-15.45

Extra öppethållande:

Söndag 28/9      kl 9.00-13.00

Nyttiga länkar


Sorteringsguide
Pirevas miljöalmanacka
Tömningsschema
Vatten och avlopp - Hemlunda
 
Felanmälan

Nyheter

Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn