Grön rutt i Piteå - Nu i Bergsviken, Storfors, Skuthamn och Svedjan

Bild;Grön ruttI ditt kvarter vill vi, tillsammans med dig ta ett steg för en bättre miljö och ökad trafiksäkerhet. Vi är många som arbetar i området där du bor. Morgontidningar och post ska delas ut, dina avfallskärl ska tömmas och vägen ska snöröjas. Alla dessa fordon som vistas i området påverkar framkomligheten, säkerheten och miljön för dig som bor där. Det påverkar även arbetsmiljön för de som framför dessa fordon. Genom att samordna placeringen av avfallskärl och postlådor på samma sida har Piteå Renhållning & Vatten (Pireva), Posten, Tidningstjänst och Piteå kommun skapat en "Grön rutt i Piteå" som ska bidrar till en förbättrad miljö och ökad trafiksäkerhet på gator och bostadsområden.

Bakgrund
I dagsläget töms, med något undantag, avfallet från samtliga 11.000 villor i Piteå kommun med sidlastande sopbil. Det innebär att chauffören tömmer kärlet inifrån fordonet med en mekanisk arm. Vägar som har kärl stående på båda sidor, måste köras en gång i vardera riktningen. Det har vid flera tillfällen inkommit synpunkter från medborgare som vill att vi ser över möjligheten att införa tömning på endast en sida av vägen. Det är ett system som infördes 2008 i Hortlax på försök och som senaste åren införts i Norrfjärden, Rosvik, Djupviken, Pitholm och delar av Bergsviken för mer än 3 000 villahushåll. 

Syfte
Genom att ställa och tömma kärlen på samma sida av vägen minskar både körsträcka, bränsleförbrukning och tidsåtgång. Ett par av synpunkterna som kommit in har gällt frågan om man kan minska trafik och buller inne i villaområdena genom att endast köra en sida av vägen. I Hortlax har en utvärdering gjorts som visar på positiva effekter för bränsleförbrukning och trafiksäkerheten. Utvärderingen och medborgarförslag har lett fram till att kommunfullmäktige i Piteå kommun gett Pireva i uppdrag att införa Grön rutt i hela kommunen. 

Hur kommer det att genomföras i Bergsviken, Storfors och Furulund?
Införande av "Grön rutt" på Norra och Södra Pitholm kommer att starta upp vecka 39. Då tre olika tömningsområden berörs kommer första tömningsdag av avfall ske olika dagar(se tömningsschema). Kartan till höger beskriver sopbilens färdväg. Pilen på kartan visar i vilken riktning sopbilen kommer att köra. Sopbilen kan endast tömma kärl som står på höger sida om fordonet. Kärlet ska därför ställas på lämplig plats, på samma sida som pilen på kartan, inför tömning. Boende i Bergsviken, Storfors och Furulund har möjlighet att delta på informationsmöte måndag 16/9, kl 19.00 i Hortlax centralskolas matsal.

Hur kommer det att genomföras i Skuthamn och Svedjan?
Införande av "Grön rutt" i Bergsviken kommer att starta upp vecka 40 med första tömningsdag av matavfall veckan därpå måndag 7/10. Kartan till höger beskriver sopbilens färdväg. Pilen på kartan visar i vilken riktning sopbilen kommer att köra. Sopbilen kan endast tömma kärl som står på höger sida om fordonet. Kärlet ska därför ställas på lämplig plats, på samma sida som pilen på kartan, inför tömning. Boende i Skuthamn och Svedjan har möjlighet att delta på informationsmöte tisdag den 24/9 kl 19.00 på Pitholmsskolans matsal.

För mer information om placering av kärl

Information

För information om Grön rutt och Kärl på samma sida kontakta Kjell Lundholm på
tel: 0911-93 111.
 
Chauffören på område 16 (Skuthamn och Svedjan)
nås på
tel. 070-577 22 16

Chauffören på område 10 (Furulund och Storfors) nås på
tel. 070-577 22 31
 
Chauffören på område 19 (Furulund) nås på
tel. 070-577 22 19
 
Chauffören på område 29 (Bergsviken, ) nås på
tel. 070-577 22 38
 
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn