Grön rutt i Piteå - Planering för år 2017

Bild;Grön ruttI ditt kvarter vill vi, tillsammans med dig ta ett steg för en bättre miljö och ökad trafiksäkerhet. Vi är många som arbetar i området där du bor. Morgontidningar och post ska delas ut, dina avfallskärl ska tömmas och vägen ska snöröjas. Alla dessa fordon som vistas i området påverkar framkomligheten, säkerheten och miljön för dig som bor där. Det påverkar även arbetsmiljön för de som framför dessa fordon. Genom att samordna placeringen av avfallskärl och postlådor på samma sida har Piteå Renhållning & Vatten (Pireva), Posten, Norrbottens Media distribution och Piteå kommun skapat en "Grön rutt i Piteå" som ska bidrar till en förbättrad miljö och ökad trafiksäkerhet på gator och bostadsområden.

Bakgrund
I dagsläget töms, med något undantag, avfallet från samtliga 11.500 villor i Piteå kommun med sidlastande sopbil. Det innebär att chauffören tömmer kärlet inifrån fordonet med en mekanisk arm. Vägar som har kärl stående på båda sidor, måste köras en gång i vardera riktningen. Det har vid flera tillfällen inkommit synpunkter från medborgare som vill att vi ser över möjligheten att införa tömning på endast en sida av vägen. Det är ett system som infördes 2008 i Hortlax på försök och som senaste åren införts hos närmare 9 500 villahushåll i Norrfjärden, Rosvik, Djupviken, Pitholm, Bergsviken, Storfors, Skuthamn, Munksund, Pitholm, Svartudden, Strömnäs, Alterdalen, Kopparnäs, Degeränget, Öjebyn, Jävre, Hemmingsmark, Blåsmark och Sjulsmark. 

Syfte
Genom att ställa och tömma kärlen på samma sida av vägen minskar både körsträcka, bränsleförbrukning och tidsåtgång. I Hortlax har en utvärdering gjorts som visar på positiva effekter för bränsleförbrukning och trafiksäkerhet. Utvärderingen och medborgarförslag har lett fram till att kommunfullmäktige i Piteå kommun gett Pireva i uppdrag att införa Grön rutt i hela kommunen. 

Hur är planen inför år 2017
Våren 2017 är det dags för Klubbgärdet att få Grön rutt på sitt område. Under hösten genomförs Grön rutt i Svensbyn, Markbygden och Lillpite.

För mer information om placering av kärl

Miljöfakta om Grön Rutt

Se 24 Norrbottens tv-reportage från 2014 om Grön rutt

 

Information

För information om Grön rutt och Kärl på samma sida kontakta Niklas Johansson på
tel: 0911-931 13.
 
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn