Grön rutt i Piteå - Nu i Munksund, Mossen, Kopparnäs, Alter och Holmträsk

Bild;Grön ruttI ditt kvarter vill vi, tillsammans med dig ta ett steg för en bättre miljö och ökad trafiksäkerhet. Vi är många som arbetar i området där du bor. Morgontidningar och post ska delas ut, dina avfallskärl ska tömmas och vägen ska snöröjas. Alla dessa fordon som vistas i området påverkar framkomligheten, säkerheten och miljön för dig som bor där. Det påverkar även arbetsmiljön för de som framför dessa fordon. Genom att samordna placeringen av avfallskärl och postlådor på samma sida har Piteå Renhållning & Vatten (Pireva), Posten, Norrbottens Media distribution och Piteå kommun skapat en "Grön rutt i Piteå" som ska bidrar till en förbättrad miljö och ökad trafiksäkerhet på gator och bostadsområden.

Bakgrund
I dagsläget töms, med något undantag, avfallet från samtliga 11.500 villor i Piteå kommun med sidlastande sopbil. Det innebär att chauffören tömmer kärlet inifrån fordonet med en mekanisk arm. Vägar som har kärl stående på båda sidor, måste köras en gång i vardera riktningen. Det har vid flera tillfällen inkommit synpunkter från medborgare som vill att vi ser över möjligheten att införa tömning på endast en sida av vägen. Det är ett system som infördes 2008 i Hortlax på försök och som senaste åren införts i Norrfjärden, Rosvik, Djupviken, Pitholm, Bergsviken, Storfors och Skuthamn hos närmare 4 000 villahushåll. 

Syfte
Genom att ställa och tömma kärlen på samma sida av vägen minskar både körsträcka, bränsleförbrukning och tidsåtgång. I Hortlax har en utvärdering gjorts som visar på positiva effekter för bränsleförbrukning och trafiksäkerhet. Utvärderingen och medborgarförslag har lett fram till att kommunfullmäktige i Piteå kommun gett Pireva i uppdrag att införa Grön rutt i hela kommunen. 

Hur kommer det att genomföras i Munksund och Mossen?
Införande av "Grön rutt" på Mossen och Munksund, dvs boende öster om Munksundsvägen kommer att starta upp vecka 21. Första tömningsdag för de som bor i Munksund är måndag den 19/5 och för boende på Mossen är det tisdag 20/5. Boende på Mossen och i det berörda området i Munksund har möjlighet att delta på informationsmöte tisdag 13/5, kl 19.00 i Pitholmsskolans aula.

Hur kommer det att genomföras i Holmträsk, Alter och Kopparnäs?
Införande av "Grön rutt" i Holmträsk, Alter och Kopparnäs kommer att starta upp vecka 24. Första tömningsdag för de som bor i det berörda området är tisdag den 10/6.  Boende i Holmträsk, Alter och Kopparnäs som berörs av förändringen kommer att få information i sin postådan och besök av Pireva under en kväll vecka 23.

För mer information om placering av kärl

Information

För information om Grön rutt och Kärl på samma sida kontakta Kjell Lundholm på
tel: 0911-93 111.
 
Chauffören på område 16 (Skuthamn och Svedjan)
nås på
tel. 070-577 22 16

Chauffören på område 10 (Furulund och Storfors) nås på
tel. 070-577 22 31
 
Chauffören på område 19 (Furulund) nås på
tel. 070-577 22 19
 
Chauffören på område 29 (Bergsviken, ) nås på
tel. 070-577 22 38
 
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn