Sortering av avfall

 
Bild: Avfall

Glödlampan, nagellacket och diskborsten vart hör den hemma? Att sortera avfall rätt är inte alltid så lätt. Avfall som man kanske stöter på någon gång då och då kan vara svårt att sortera och lämna på rätt ställe.

I vår detaljerade sorteringsguide från A-Ö som finns här på hemsidan får du reda på var de flesta av våra hushållavfall ska lämnas. Avfall som sorteras ut på rätt sätt går till återvinning , vilket skapar stor miljönytta - för alla.

Besök sorteringsguide A-Ö

Kvällsöppna måndagar på Bredviksbergets ÅVC

Bild:Bredviksbergets ÅVCI november månad är det kvällsöppet under måndagkvällar fram till kl 20.00 på Bredviksbergets återvinningscentral. Då vi kommer in i vintermånaderna december-mars förändras öppettiderna på anläggningen och då är det kvällsöppet en gång i månaden.  
  
Privatpersoner som besöker Bredviksbergets ÅVC kan lämna sitt sorterade avfall på bilrampen eller på mottagningsstationen för farligt avfall. Tänk på att lasta avfallet på släpvagnen i den ordning som sorteringsstationer och behållare ligger då går det snabbare att lossa avfallet på plats vid Bredviksberget.

Läs mer om ordningen på sorteringsstationerna 
 

Avfall & Återvinning

Ändrade tömningsintervaller för matavfallskärlet

Bild;MatavfallskärlUnder vinterhalv-året ändras tömnings-intervallen för kärlet med matavfall (brunt) för dig som bor i villahushåll. 
 
Matavfallskärlet kommer under vecka 44-11, dvs vinterveckorna att tömmas var fjärde vecka. Tömnings-intervallen kan förlängas då problem med lukt och småkryp inte uppstår vintertid. Förändringen bidrar till att minska transporterna vilket får en direkt påverkan på vår miljö. 

Från vecka 12 återgår vi till tömning varannan vecka.

Hållbar miljö

Grön Rutt ett hållbart arbete för framtiden

Bild;Grön ruttGenom att samordna placeringen av sopkärl och postlådor på ena sidan av vägen skapas en Grön Rutt där vi tillsammans med fastighetsägare tar ett stort steg för en bättre miljö och ökad trafiksäkerhet. I samarbete med Posten och Piteå kommun arbetar Piteå Renhållning & Vatten med att införa en Grön Rutt i hela kommunen.

Sedan tidigare har Grön Rutt införts i Hortlax, Norrfjärden, Rosvik, Djupviken, Pitholm, Bergsviken, Storfors, Munksund, Mossen, Kopparnäs och Alterdalen. Under hösten har resterande delar av Munksund, samt Degeränget, Kullen och Öhn i Öjebyn införlivats med en Grön Rutt.

Här kan du läsa mer om Grön Rutt


Öppettider

Bredviksbergets Avfallsanläggning:

Måndag              kl 7.00-20.00
Tisdag-fredag     kl 7.00-15.45

Nyttiga länkar


Sorteringsguide
Pirevas miljöalmanacka
Tömningsschema
Vatten och avlopp - Hemlunda
 
Felanmälan
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn