Nyhetsbrev

I nyhetsbrevet Droppen & Bladen som skickas ut till alla hushåll i början av juni kan du läsa aktuell information från Piteå Renhållning & Vatten.

I nyhetsbrevet träffar du Lars och Jörgen som arbetar på Bredviksbergets ÅVC, samt att du får reda på mer om sortering på fritidsområden och sommarens VA-arbeten och mycket annat. Håll utkik efter nyhetsbrevet i din brevlåda eller läs det här nedan.

Läs mer i nyhetsbrevet

Extraöppet söndag 30 augusti på Bredviksbergets ÅVC

Bild;RampenSöndag 30 augusti, kl 9.00-13.00 håller Bredviksbergets ÅVC extra öppethållande för privatpersoner. Där kan du lämna ditt sorterade avfall på rampen eller mottagningsstationen för farligt avfall.
 
Planera ditt besök genom lasta avfallet på ditt släpvagn i den ordning som sorteringsstationer och behållare ligger. Då går det snabbt att lossa avfallet på plats. På rampen lämnar du avfallet i följande ordning: trädgårdsavfall, ris, metall, trä, brännbart, grovavfall, restavfall och wellpapp.   
  
OBS! Tänk på att se till att lasten på släpvagnen är väl förankrad så att inget avfall faller av under bilfärden till anläggningen.
 

Avlopp

Hösttömning av enskilda avlopp har påbörjats

Bild;slambilFrån vecka 34 påbörjades hösttömningen av slambrunnar och avloppstankar. Tömningen sker områdesvis enligt upprättade tömningslistor.
  
Du som får din brunn eller tank tömd i höst tänk på att se till att det finns en framkomlig väg till tömningsstället för slamtömningsfordonet. 

För mer information och frågor om tömning av enskilda avloppsanläggningar kontakta vår kundservice på tel. 0911-931 01.

Avfall & återvinning

När matavfallspåsarna tar slut

Bild;MatavfallskärlTill dig som bor i villahushåll 
När matavfallspåsarna tar slut för ett villahushåll får du nya genom att fästa en tom påse i handtaget på baksidan av bruna kärlet (se bild). Se till att fästa påsen väl synligt i mitten på handtaget. Nästa gång sopbilen tömmer kärlet för matavfall lämnar chauffören en ny omgång med 160 påsar på locket till kärlet. Du kan även hämta nya påsar hos kundtjänst på Bredviksbergets avfallsanläggning.

Till dig som bor i hyreshus
När matavfallspåsarna tar slut kontaktar du din hyresvärd eller fastighetsskötare som ska tillhandahålla påsar till dig som hyresgäst.

För mer information läs här

 


Öppettider

Bredviksbergets Avfallsanläggning:

Måndag             kl 7.00-20.00
Tisdag-fredag    kl 7.00-15.45 

Extra öppethållande:

Söndag 30/8      kl 9.00-13.00

Nyttiga länkar


Sorteringsguide
Pirevas miljöalmanacka
Tömningsschema
Vatten och avlopp - Hemlunda
 
Felanmälan
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn