Sortering av avfall

 
Bild: Avfall

Glödlampan, nagellacket och diskborsten vart hör den hemma? Att sortera avfall rätt är inte alltid så lätt. Avfall som man kanske stöter på någon gång då och då kan vara svårt att sortera och lämna på rätt ställe.

I vår detaljerade sorteringsguide från A-Ö som finns här på hemsidan får du reda på var de flesta av våra hushållavfall ska lämnas. Avfall som sorteras ut på rätt sätt går till återvinning , vilket skapar stor miljönytta - för alla.

Besök sorteringsguide A-Ö

Kvällsöppet en gång i månaden på Bredvikbergets ÅVC

Bild:Bredviksbergets ÅVCFrån 1 december så förändras öppettiderna på Bredviksbergets återvinningscentral. Under december-mars är det kvällsöppet på anläggningen en gång i månaden, första måndagen i månaden. Nästa gång det är kvällsöppet fram till kl 20.00 på kvällen är måndag 1 december.
  
Privatpersoner som besöker Bredviksbergets ÅVC kan lämna sitt sorterade avfall på bilrampen eller på mottagningsstationen för farligt avfall. Tänk på att lasta avfallet på släpvagnen i den ordning som sorteringsstationer och behållare ligger då går det snabbare att lossa avfallet på plats vid Bredviksberget.

Läs mer om ordningen på sorteringsstationerna 
 

Senaste nytt

Miljöalmanackan snart i din postlåda

Bild:Miljöalmanackan 2015

Varje år tar Pireva fram en miljöalmanacka som delas ut till hushållen i Piteå.

Den innehåller viktig information om soptömning, extraöppet på Bredviksbergets ÅVC, Mobila ÅVC, slamtömning, sommarvatten för fritidshus och många andra aktiviteter.

Håll utkik efter 2015 års miljöalamanacka sombörjar delas ut till hushållen i Piteå onsdag 10 december.

Avfall & återvinning

Placera avfallskärlet utanför vägbanan

Bild:AvfallskärlPå vintern ska sopbilar, snöröjningsfordon och postbilar dela på gatan till villafastigheter för att kunna ge en god service. Vid snöfall kan dessa fordon få problem med att komma fram till din fastighet. Det är därför viktigt att avfallskärlen placeras så att tömning kan ske, och annan service inte hindras.

Du som fastighetsägare kan hjälpa till genom att snöröja runt om kärlet och placera kärlet på en lämplig plats för tömning. Se till att avfallskärlet inte står på körbanan och att det är max 1,5 meter från körbanans kant. Kom ihåg att alltid dra tillbaka kärlet in på den egna fastigheten när tömningen är utförd.

 


Öppettider

Bredviksbergets Avfallsanläggning:

Måndag-fredag   kl 7.00-15.45

Extra öppethållande:

Måndag 1/12     kl 7.00-20.00

Nyttiga länkar


Sorteringsguide
Pirevas miljöalmanacka
Tömningsschema
Vatten och avlopp - Hemlunda
 
Felanmälan
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn