Frågor och svar

Det blir svårt att sortera ut förpackningar och matavfall på grund av lukt. Vad kan jag göra?

Genom att skölja ur förpackningarna och förvara dem svalt och torrt minskar risken för objudna gäster och otrevlig lukt. Töm därför matresterna regelbundet och se till att avfallet inte står inne mer än tre dagar innan du bär ut det till plastkärlet eller till din kompost. 

Hur kan det bli miljövänligt att återvinna förpackningar när jag måste köra dem till återvinningsstationen?

Låt inte det utsorterade avfallet bli till ett berg. Ta gärna med avfallet på väg till affären eller jobbet för att undvika onödiga bilresor. 

Varför måste man lämna in alla batterier till batteriinsamlingen? En del är ju inte miljöfarliga?

Det kan vara svårt även för en expert att skilja ett miljöfarligt batteri från ett miljövänligt. Dessutom kan det finnas importerade brunstensbatterier som fortfarande innehåller kvicksilver. 

Kan man lämna sprayburkar i behållaren för metallförpackningar?

Du kan lämna sprayburkar till återvinningen endast om de är tömda på innehåll och om de inte har kvar drivgas.

Kan jag lämna färgburkar vid återvinningsstationen?

Lämna inte burkar i metall eller plast som fortfarande innehåller färger eller lösningsmedel i behållaren för metall, respektive hårdplast. 

Vad gör jag med nagellacksflaskan som fortfarande innehåller nagellack?

Nagellack är farligt avfall. Därför kan du inte kasta den i de vanliga soporna. Den ska lämnas in som farligt avfall vid återvinningscentralen.

 

Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn