Priser och produkter

Piteå Renhållning & Vatten(Pireva) erbjuder avfallsprodukter som är anpassade efter olika målgrupper. Privatpersoner, företag och verksamheter har många olika behov av produkter som bidrar till att avfall avyttras och återvinns. Det stora antalet produkter av kärl, behållare, transporter och behandlingar som Pireva erbjuder gör att att prislistan är omfattande.

Tömning av matavfall och brännbart avfall

Den viktigaste produkten som berör alla Pitebor är tömning av matavfall och brännbart avfall(brunt/grönt kärl) hos villahushåll, flerfamiljsfastigheter och verksamheter. Villahushållen kan beställa olika storlekar på kärl och får regelbundet tömning efter ett fast schema av dessa avfallsslag. Flerfamiljsfastigheter och verksamheter/företag kan beställa stora kärl och tömning i tätare intervaller anpassad efter verksamhetens behov. 

Återvinningsabonnemang

Som ett komplement till tömning av hushållsavfall kan verksamheter och företag beställa sk återvinningsabonnemang. Det innebär att verksamheter har flera olika kärl för att sortera sitt uppkomna avfall och påverka att det i slutända återvinns. Flerfamiljsfastigheter kan beställa fastighetsnära insamling vilket innebär att de beställer flera olika kärl för returpapper och tidningar, wellpapp, pappers-, plast- och metallförpackningar, samt glödlampor m,. Då kan hyresgästerna bidra till återvinning genom att sortera sitt avfall i de olika behållarna som placeras i soputrymmen eller innergårdar.

Uthyrning av containers och växelflak

Vår uthyrning av containers och växelflak bidrar till att många verksamheter och privatpersoner får hjälp med att regelbundet ta hand om stora mängder avfall. Förutom uthyrning av containers erbjuder Pireva transporter i form av utkörning, tömning och hämtning av containers/växelflak.

Mottagning och behandling av avfall

Företag, verksamheter och i vissa fall även privatpersoner betalar en mottagningsavgift när de lämnar avfall och restprodukter på Bredviksbergets avfallsanläggning. Avgiften täcker den behandling och de omkostnader som uppstår när Pireva tar hand om avfallet. Flera avfallsfraktioner som går till materialåtervinning är dock kostnadsfria. 

Företag på rampen - Återvinningscentralen

Verksamheter och företag som själva besöker Återvinningscentralen och rampen kan lösa biljetter
(10 st) för att lämna sitt sorterade avfall. Avgiften för dessa motsvarar en mottagningsavgift för att Pireva behandlar avfallet.

Anläggningsjord och mull

Under sommarhalvåret har alla kunder möjlighet att köpa anläggningsjord och mull på Bredviksbergets avfallsanläggning. Jorden är näringsrik då den är återvunnen från trädgårdsavfall (gräs och löv). 

Tillbehör

Majspåsar, sopsäckar och latrinkärl är några av de tillbehör som kunderna kan köpa hos vår kundtjänst på Bredviksbergets avfallsanläggning.  
 

 
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn