Bredviksbergets Avfallsanläggning

Bild; Rampen
Bredviksbergets avfallsanläggning utgör navet i all avfallshantering i Piteå. Den huvudsakliga verksamheten är att ta emot avfall som i sin tur återvinns till nya material eller energi, samt avfall som läggs på deponi. Anläggningen är idag ett stort mellanlager för olika avfallssfraktioner som transporteras vidare för att återvinnas eller utvinna energi. På Bredviksberget finns det även en deponi som tar hand om avfall som inte kan återvinnas.
 
Anläggningen har en Återvinningscentral (ÅVC) för hushåll som tar emot sorterat avfall. På den tvåfiliga rampen kan man lämna många sorters avfall som ex trä, metall och wellpapp m m. Trädgårdsavfall, elektronik och
farligt avfall kan lämnas vid olika sorteringsplatser
på andra delar av området.  
 
Företag har möjlighet att lämna mindre mängder av avfall på rampen eller återvinningscentralen mot en avgift. Stora mängder verksamhetsavfall som kommer med lastbilar tas om hand på anläggningen och behandlas på olika mellanlagringsstationer.
Avfallsanläggningen omfattar ett område på 45 hektar varav 19 hektar upptas av deponi i drift och 16 hektar utgör framtida deponi. I anslutning till deponin finns det lakvattendammar för uppsamling och förbehandling av lakvatten från området. Trots att mängden avfall stadigt minskar ökar hanteringen av avfall inom anläggningen. Det är fler fraktioner och större mängder avfall som ska förbehandlas, sorteras eller lagras innan det kan transporteras vidare till att slutligen återvinnas. 
 
 
 

Öppettider

Återvinningscentral:

Måndag 7.00-20.00
Tisdag                7.00-16.00
Onsdag 7.00-16.00
Torsdag 7.00-16.00
Fredag 7.00-16.00

Avfallsanläggning:

Måndag-fredag    7.00-16.00

Telefonnr:

Kontor 0911-931 01
Farligt avfall  0911-931 04
 
Karta till Bredviksberget.pdf.nytt fönster
Klickbar karta över Bredviksbergets avfallsanläggning
 
Piteå Renhållning & Vatten AB     Box 555, 943 28 Öjebyn