Länk till Pireva startsida

Nu går sopbilarna på sopor

Fossilfritt i tankarna

Pireva har övergett den fossila dieseln i alla tunga fordon till förmån för det förnybara bränslet HVO. HVO står för Hydrerad Vegetabilisk Olja och framställs företrädesvis av slakteriavfall.

Under december månad fylldes våra tankstationer för första gången med HVO och sedan dess kör samtliga tunga fordon - 17 lastbilar och 2 hjullastare – på det fossilfria bränslet istället för vanlig diesel. Totalt förbrukar Pireva ca 300 000 liter fordonsbränsle per år.

- Bränslet är förnybart till 100% och fordon som körs på HVO reducerar utsläppen av fossila växthusgaser med 88% jämfört med om fordonet skulle använt fossil diesel säger Kjell Lundholm, affärsområdeschef för Avfall och Återvinning på Pireva och fortsätter; En stor fördel med HVO är att omställningen går snabbt och inte kräver någon investering i nya fordon eller ny utrustning.

- Transporterna är en betydande del av vår verksamhet och ett område där vi som miljöföretag vill gå före. Vi har sedan tidigare infört ”Kärl på samma sida” vid sophämtningen i villaområden och det har minskat transporterna och utsläppen. Genom att byta bränsle fortsätter vi på den banan och det känns förstås både viktigt och roligt att pitebornas sophämtning nu går på sopor istället för diesel med högre miljöbelastning avslutar Kjell Lundholm.