Länk till Pireva startsida

Pireva stänger kl. 11.00 fredag 26/11 p.g.a. verksamhetsdag

På fredag 26/11 stänger Pireva kl. 11.00 p.g.a. verksamhetsdag.

Följande anläggningar har stängt för besökande efter kl 11.00 fredag 26/11:

  • Bredviksbergets avfallsanläggning/återvinningscentral
  • Pirevas anläggning på Haraholmen
  • Huvudkontoret på Garagevägen 3
  • Sandholmens reningsverk
  • Vattenverket Degeränget
  • Underhållsavdelningen


Privatpersoner kan fortfarande ta sig in på Bredviksberget via Återvinning Anytime. Pireva öppnar som vanligt igen måndag 29/11.

 

Vid frågor angående:
Transport: 0911-931 02
Haraholmen: 0911-931 35
Övriga frågor, kundservice: 0911-931 01