Länk till Pireva startsida

Vårtömning av enskilda avlopp

Vårtömning av slambrunnar och tankar har påbörjats och sker områdesvis enligt upprättade tömningslistor.

Arbetet med ordinarie vårtömning är något fördröjd.

Vårtömning i Markbygden har påbörjats och tömning sker under juni månad.

Ni som får tömning av er brunn eller tank tänk på att se till att det finns en framkomlig väg till tömningsstället för slamtömningsfordonet. Om framkomlig väg saknas och tömning ej kan utföras debiteras en framkörningsavgift.
 
Nedsatt väg - Vägföreningar
Vägföreningar uppmanas att kontakta Pireva angående nedsatt väg innan tömningsperioden startar.
 
För mer information och frågor om tömning av enskilda  avloppsanläggningar kontakta
Anita Larsson på tel. 0911-931 36.