Länk till Pireva startsida

Rättelse av fakturor mars

Fakturafel mars rättat

Vid vår senaste fakturering inträffade ett tekniskt fel som innebär att en felaktig kostnad på 399 kr för fritidshushämtning felaktigt kommit med. Detta gäller cirka 1 700 fakturor med fakturadatum 2018-03-03. Vi har nu justerat felet i våra system och berörda kunder kommer att få en kreditfaktura inom några dagar.

För dig som fått en felaktig faktura gäller följande:

  • Om du har fått en faktura som enbart avser ”Fritidshushämtning 399 kr”: 
    Då kan du helt bortse från fakturan och kasta den. Vi har strukit summan i vårt system.
  • Om du fått en faktura som avser både ”Fritidshushämtning 399 kr” och andra kostnader:
    Då kan du dra av 399 kr från totalbeloppet och betala resterande belopp med samma OCR nummer.
  • Om det skulle vara så att du redan hunnit betala den felaktigt fakturerade summan på
    399 kr så  kommer det dig tillgodo och dras av på din nästa faktura från Pireva.

Vi ber om ursäkt för eventuellt besvär och hoppas att du återkommer till vår kundservice ifall du har några frågor. Du når oss på telefon 0911-931 01.