Länk till Pireva startsida

Samrådsunderlag tillståndsansökan Pireva, Haraholmen

Underlag för avgränsningssamråd avseende samlat tillstånd för Pireva Haraholmen.


Yttrande ska skriftligen vara oss till handa senast den 14/4-2020, på adressen: 
E-post: johanna.kangas@afry.com 
Rubrik i ämnes raden: Samrådssvar Pireva

 

Alternativt skicka brev till:
AFRY 
Att: Johanna Kangas 
Kyrkgatan 53 
961 64 Boden

 

Informationsunderlag:

Inbjudan till samråd. 

Samrådsunderlag.