Länk till Pireva startsida

Förslag till ny Renhållningsordning

Pireva har på uppdrag av Piteå Kommun tagit fram ett förslag på ny Renhållningsordning, bestående av avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering i kommunen. Nu har du möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Samråd pågår från den 21 sep till den 21 oktober 2022.

Förslag till Renhållningsordning innehåller två delar:

  1. En Avfallsplan med bilagor som tar upp kommunens mål för avfallsområdet och hur dessa mål ska uppnås.

  2. Föreskrifter om avfallshantering som anger hur avfall ska hanteras inom kommunen, samt reglerar vilket ansvar och vilka skyldigheter olika aktörer har.

Förslaget kommer att ställas ut på Stadsporten, Västergatan 10 under samrådstiden. Du hittar också förslaget som PDF (klicka på länk nedan för att öppna PDF-fil i nytt fönster).

 


 

Har du synpunkter?

Lämna din synpunkter på föreslagen renhållningsordning senast den 21 oktober 2022. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse, som ingår i underlaget till beslut i kommunfullmäktige.

 

Skicka din synpunkter via e-post till renhallningsordning@pireva.se

 

Eller posta till Pireva, Garagevägen 3, 943 31 Öjebyn