Länk till Pireva startsida

Ändrade dagar för sophämtning vecka 19

Kristi himmelsfärds dag påverkar sophämtningen då vi under vecka 19 ska hämta avfall på färre dagar än vanligt.
Du som har sophämtning måndag-fredag 7-11 maj ställ fram ditt avfallskärl en dag tidigare än vanligt. Kärlet ska vara framställt kl. 05.30 på tömningsdagen. Låt kärlet stå framme tills det blivit tömt.

Sophämtningen vecka 19 startar måndag 7 maj.
  
Vi frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på tel. 0911-931 00.