Länk till Pireva startsida

Ändrade sophämtningsdagar vecka 14

Ställ ut kärlet i tid

Påsken som infaller vecka 14 påverkar sophämtningen för dig som bor i villa.
Du som har sophämtning måndag-fredag 3-7 april - ställ fram ditt avfallskärl en dag tidigare än vanligt. Kärlet ska vara framställt kl. 05.30 på tömningsdagen. Låt kärlet stå framme tills det blivit tömt.
  
Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kuindservice på tel. 0911-931 00.