Länk till Pireva startsida

Ändrade dagar för sophämtning vecka 13

Ställ ut kärlet i tid

Påsken som infaller vecka 13 påverkar sophämtningen för dig som bor i villa.
Du som har sophämtning måndag-fredag 26-30 mars - ställ fram ditt avfallskärl en dag tidigare än vanligt. Kärlet ska vara framställt kl. 05.30 på tömningsdagen. Låt kärlet stå framme tills det blivit tömt.

Sophämtningen kommer starta söndag 25 mars för vecka 13.
  
Vi frågor är du välkommen att kontakta vår kuindservice på tel. 0911-931 00.