Länk till Pireva startsida

Driftinfo

Vattnet i Koler ska kokas

Senast uppdaterat: 2018-08-16 kl. 10.45

En vattentank med dricksvatten till boende finns uppställd vid Gamla affären i Koler.

 

Abonnenter i Koler uppmanas att koka vattnet innan man använder det till mat och dryck.

Kokning ska ske till dess att vi på Pireva återkommer med information om att godkända vattenprover finns.

I vår egenkontroll har vi idag fått svar på ett dricksvattenprov från Koler med bedömningen otänligt beroende på för hög halt koliforma bakterier.

Koliforma bakterier är i första hand ett tecken på ovidkommande vatten som kan innebära ökad risk för vattenburen smitta. Därför bedöms det som otjänligt till dess halterna rättats till.

För närvarande pågår extra rengörings- och desinfektionsåtgärder och vi återkommer vartefter med mer information här på hemsidan.

 Läs mer om kokning här