Länk till Pireva startsida

Anmälan om stående tömning av slambrunn eller tank

Jag vill att slamtömningen utförs:
Bostadstyp:
Volym brunnar/tankar:
Dragavstånd:
Bilväg till brunn/tank:

Adressuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss skyddar vi enligt gällande dataskyddsförordning.
Läs mer här