Länk till Pireva startsida

29 april, 2024 Sommarvattnet släpps på

I början av maj släpps sommarvattnet på för fritidshus.

Under vecka 18 påbörjar Pireva arbetet med att slå på  kommunalt sommarvatten.

På grund av rådande väderförhållande och frysrisk kan dock arbetet fördröjas någon vecka innan alla fått sitt vatten påslaget. Arbetet sker områdesvis och beräknas pågå ett par veckor.

När sommarvattnet slås på är du som fastighetsägare ansvarig för att systemet i den egna fastigheten är avstängt för att undvika vattenskada.