Länk till Pireva startsida

18 mars, 2024 Ny tömningsintervall

Vecka 12 återgår tömning av matavfallskärlet till varannan vecka för villahushåll.
Matavfallskärlet töms oftare under sommahalvåret för att undvika problem med lukt och småkryp i kärlet. Då dessa problem inte uppstår under vinterhalvåret töms avfallkärlet istället var fjärde vecka.