Länk till Pireva startsida

30 oktober, 2023 Ny tömningsintervall

Vecka 44 sker tömning av matavfallskärlet var fjärde vecka för villahushåll.
Under vinterperioden vecka 44-11 sker tömninga av matavfall var fjärde vecka.
Matavfallskärlet töms oftare under sommahalvåret för att undvika problem med lukt och småkryp i kärlet. Då dessa problem inte uppstår under vinterhalvåret töms avfallkärlet istället var fjärde vecka.