Länk till Pireva startsida

03 juni, 2019 Ändrade sophämtningsdagar v.23

Nationaldagen påverkar sophämtningen. Ställ ut sopkärlet en dag tidigare än vanligt. Låt det stå tills det blir tömt.