Länk till Pireva startsida

Nytt verksamhetsområde för VA på Nötön/Renön

Vatten året om

Aktuell information 180524 – Status för projektet

Va-utbyggnationen är ute på upphandling och om allt går enligt planerna har vi en upphandlad entreprenör i juli. Arbetena beräknas påbörjas tidigast i augusti. Till hösten kommer alla berörda att bli inbjudna till ett informationsmöte där personal från Pireva, projektledare och entreprenör deltar.

Under junimånad kommer återkoppling ske till er som har önskat en ändrad förbindelsepunkt samt återkoppling till er som kommer få en självfallsservis.