Länk till Pireva startsida

Nytt verksamhetsområde för VA på Nötön/Renön

Vatten året om

Aktuell information 190306– Status för projektet

Arbete pågår med att anlägga vatten- och avloppsledningar på området Renlyckan och i veckan påbörjas även arbete med områdets pumpstation. Schakt av ledningar pågår även längs med Nötövägen och längs med Nötögrundsvägen. Pumpsump och huset till pumpstationen på Lastgrundsvägen är nu på plats.


Pireva uppmanar alla trafikanter att tänka på hastigheten förbi anläggningsarbetare och maskiner. Hastigheten är sänkt i anslutning till pågående arbete till 30 km/h.