Länk till Pireva startsida

Nytt verksamhetsområde för VA på Nötön och Renön

Aktuell information 210607 – Status för projektet

Under juni påbörjas mindre reparationer av vägskador och återställningsarbeten (restpunkter efter slutbesiktningen). .
I höst kommer en  etableringsbesiktning (av växtlighet) att utföras samt en efterbesiktning av entreprenaden.