Länk till Pireva startsida

Nytt verksamhetsområde för VA på Nötön och Renön

Aktuell information 200601 – Status för projektet

Entreprenören Nåiden kommer utföra återställningsarbeten under sommaren (juni till augusti) och arbetena kommer även att pågå under juli månad.
Nåiden kommer även att påbörja anläggande av kvarstående ledningar på Lastgrundsvägen, östra självfallsområdet under vecka 24, mer information kommer till berörda.
Kvarvarande optoarbeten pågår även.

Till dig som ska ha LTA-station: Pga. rådande situation med Corona är leveranstiden längre än normalt för LTA-stationerna. Beställ din station i så god tid som möjligt