Länk till Pireva startsida

Nytt verksamhetsområde för VA på Nötön/Renön

Vatten året om

Aktuell information 180716 – Status för projektet

Upphandlingen för VA-utbyggnationen är klar och det blir Nåiden som anlitas som entreprenör för projektet.
På informationsmötet som anordnas i höst kommer representanter från Nåiden, projektledare samt representanter från Pireva att delta. Inbjudan till berörda fastighetsägare skickas ut efter sommaren.

På grund av att vi har väntat på bekräftande uppgifter från lantmäteriet samt semestertider så kommer ersättningarna för ledningsrätterna inte hinna betalas ut under juli som vi sagt tidigare utan kommer i augusti istället.