Länk till Pireva startsida

Nytt verksamhetsområde för VA på Nötön/Renön

Vatten året om

Aktuell information 181015 – Status för projektet

Nåiden Bygg är nu igång med att anlägga de nya vatten- och avloppsledningarna till Nötön och Renön.
Arbete pågår nu längs med Svartuddsvägen parallellt med Svartudden.  
Hemsidan kommer uppdateras med aktuell information alltefter arbetet fortlöper.