Länk till Pireva startsida

Nytt verksamhetsområde för VA på Nötön/Renön

Vatten året om

Aktuell information 190109– Status för projektet

Arbete pågår med att anlägga vatten- och avloppsledningar på området Renlyckan. Schakt av ledningar pågår även längs med Nötövägen vid golfbanan.

Styrud kommer att utföra borrning på en sträcka på ca 180 meter längs med Nötövägen.

De tre pumpstationerna är beställda och arbeten med att gräva ner dessa planeras att påbörjas i månadsskiftet januari/februari. Arbete påbörjas med pumpstationen i korsningen Nötövägen/Nötögrundsvägen.


Pireva uppmanar alla trafikanter att tänka på hastigheten förbi anläggningsarbetare och maskiner. Hastigheterna upplevs som höga och kommer att sänkas i anslutning till pågående arbete till 30 km/h.