Länk till Pireva startsida

Nytt verksamhetsområde för VA på Nötön och Renön

Aktuell information 201211 – Status för projektet

På Nötögrundsvägen pågår grävningsarbete av servisledningar till en fastighet, sprängningsarbeten kommer utföras. På Lastgrundsvägen, vid västra självfallsområdet,  ska en spillvattenledning som korsar vägen läggas om. Detta sker mest troligt innan jul. Entreprenören anordnar tillfälliga vägar vid båda arbetena.

Under 2021 kommer en etableringsbesiktning (av växtlighet) att utföras och entreprenören kommer även utföra restpunkter efter slutbesiktningen.

Pireva önskar Er alla en God Jul!