Länk till Pireva startsida

Nytt verksamhetsområde för VA på Nötön/Renön

Vatten året om

Aktuell information 190411– Status för projektet

Arbete fortgår med att anlägga vatten- och avloppsledningar på området Renlyckan. Schakt av ledningar pågår även längs med Nötövägen och längs med Nötögrundsvägen.
Pumpsump och hus till alla tre pumpstationer är nu på plats.

 

Pireva uppmanar alla trafikanter att tänka på hastigheten förbi anläggningsarbetare och maskiner. Hastigheten är sänkt i anslutning till pågående arbete till 30 km/h.