Länk till Pireva startsida

Nytt verksamhetsområde för VA på Nötön och Renön

Aktuell information 210225 – Status för projektet

Inga arbeten pågår just nu. Under 2021 kommer en etableringsbesiktning (av växtlighet) att utföras och entreprenören kommer även utföra restpunkter efter slutbesiktningen.