Länk till Pireva startsida

Köksavfallskvarn

Matavfall från hushållen i Piteå samlas in i kärl för att tas om hand om och återvinnas till energi och kompost. Fastighetsägare som vill hantera sitt matavfall genom att installera en köksavfallskvarn kan ansöka om tillstånd för det hos oss på Pireva.

Vissa leverantörer av köksavfallskvarnar hävdar att det är tillåtet med sådana i Piteå kommun, men det stämmer inte. Men om du vill installera en köksavfallskvarn måste du alltid ansöka hos oss på Pireva om att få koppla in dig på det kommunala avloppsledningsnätet. Vi gör en bedömning av ansökan ifall avloppsledningsnätet i området är anpassat för att ta emot matavfall som hanteras via en köksavfallskvarn.
 
Ansökningsblanketten hittar du i länken nedan. Den som får tillstånd att installera en köksavfallskvarn kan samtidigt, om man vill, avsäga sig Pirevas matavfallsinsamling. Det markeras i så fall på samma blankett.
 
I dagsläget tar vi inte ut någon avgift för att ta emot matavfall till avloppsledningsnätet via avfallskvarnar. För den som avsäger sig matavfalls-insamlingen reduceras den årliga avfallstaxan därför för närvarande med 470 kr/år.   
   
Klicka här för ansökan om installation av köksavfallskvarn