Länk till Pireva startsida

Körplan slamtömning

Höstens tömning av slambrunnar och tankar har nu avslutats för 2018. 

För vidare information och frågor kontakta kundservice på tel. 0911-931 01

 

2019 

Vårtömning av enskilda avlopp sker under perioden  1 april - 31 maj. 

Hösttömning av enskilda avlopp sker under perioden 15 augusti - 30 november. 

 

Körplan: Vi uppdaterar listan närmare tömningsperioden

VECKA OMRÅDE
   

Beroende på väder eller andra störningar kan körplanen ändras. Vi uppdaterar listan vartefter med eventuella ändringar.