Länk till Pireva startsida

Restavfall

Bild, sorteringskategori

Restavfall är avfall som inte går att materialåtervinna eller energiutvinna.
 
Exempel på restavfall: porslin, keramik, dricksglas, glasprydnader, speglar, lerkrukor, säkringar
 
Återvinning
Restavfall läggs på Bredviksbergets deponi.

Bredviksbergets ÅVC
I flerfamiljshus i särskilt kärl i soprummet
Mobila ÅVC
Hämtning via Grovsopbilen vår- och höst